2020 m. jėgos trikovės varžybų nuostatai

Jėgos trikovės varžybos Lietuvoje organizuojamos pagal Vykdomojo komiteto patvirtintą kalendorių.

I. Tikslas ir uždaviniai

Populiarinti jėgos trikovę, išaiškinti stipriausius atletus, sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti tarptautinėse varžybose.

II. Varžybų programa

Suaugusiųjų varžybos:
1. Lietuvos jėgos trikovės čempionatas (toliau – LČ)
2. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas
3. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas
4. Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas
5. Lietuvos klasikinės štangos su savo svoriu spaudimo pakartojimams čempionatas
6. Lietuvos jėgos trikovės taurė
7. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės taurė
8. Klasikinės štangos spaudimo turnyras „Dzūkijos taurė“

Jaunimo, jaunių ir veteranų varžybos:
1. Lietuvos jėgos trikovės čempionatas
2. Lietuvos klasikinės jėgos trikovės čempionatas
3. Lietuvos štangos spaudimo čempionatas
4. Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas
5. Lietuvos klasikinės štangos su savo svoriu spaudimo pakartojimams čempionatas

Jaunučių varžybos:
1. Lietuvos klasikinės štangos spaudimo čempionatas

Visi Lietuvos čempionatai, Lietuvos taurės varžybos ir kiti turnyrai yra atviri.

III. Varžybų organizatoriai

Varžybas organizuoja Lietuvos jėgos trikovės federacija (toliau – LJTF) kartu su Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto departamentu.

Varžybų organizavimo kontrolę vykdo Techninis komitetas.

Varžybų organizatoriai ne vėliau kaip 30 dienų prieš varžybas paskelbia JTF tinklapyje pakvietimą į varžybas, kuris turi būti suderintas su LJTF generaliniu sekretoriumi.

IV. Svorio kategorijos

1.Lietuvos čempionatuose ir taurės varžybose sportininkai varžosi šiose svorio kategorijose:

Vyrai: 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg.

Moterys: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -72 kg, +72 kg.

-52 kg ir +72 kg svorio kategorijų nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus.

2.Turnyruose svorio kategorijos nustatomos pagal organizatorių sudarytus nuostatus.

3.Veteranai vyrai jėgos trikovės ir štangos spaudimo čempionatuose:

amžiaus grupėje per 40 metų rungtyniauja šiose svorio kategorijose: 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg. Svorio kat. 74 kg nugalėtojai išaiškinami pagal IPF taškus.

amžiaus grupėje per 50 metų rungtyniauja šiose svorio kategorijose: 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 105+ kg. Svorio kat. 74 kg ir +105 kg nugalėtojai išaiškinami pagal IPF taškus.

amžiaus grupėje per 60 metų svorio kategorijose -83 kg ir 83+ kg, o nugalėtojai kiekvienoje svorio kategorijoje išaiškinami pagal IPF taškus

amžiaus grupėje per 70 metų rungtyniauja absoliučioje svorio kategorijoje, o nugalėtojai išaiškinami pagal IPF taškus.

Veteranės moterys amžiaus grupėje virš 40 metų varžosi svorio kategorijose iki 63 kg ir virš 63 kg. Amžiaus grupėse virš 50 metų, virš 60 metų, virš 70 metų varžosi absoliučiose svorio kategorijose. Nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus.

4.Jaunimo varžybose svorio kategorijos:
Vyrai: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, +120 kg.
Moterys: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -72 kg, +72 kg.
-52 kg ir +72 kg svorio kategorijų nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus.

5.Jaunių varžybose svorio kategorijos:
Vyrai: 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, +105 kg.
Svorio kat. +105 kg nugalėtojai išaiškinami pagal IPF taškus.
Moterys: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -72 kg, +72 kg.
-52 kg ir +72 kg svorio kategorijų nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus.

6.Jaunučių varžybose svorio kategorijos (tik Lietuvos jaunučių klasikinės štangos spaudimo čempionatui):
Vyrai: 47 kg, 53 kg, 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, +93 kg.
Svorio kat. +93 kg nugalėtojai išaiškinami pagal IPF taškus.
Moterys: -43 kg, -47 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, +63 kg.
Svorio kat. +63 kg nugalėtojos išaiškinamos pagal IPF taškus.

V. Varžybų dalyviai

Varžybose dalyvauja miestų, rajonų, klubų komandos. Klubų, ne LJTF narių sportininkai gali dalyvauti tik individualiai. Sportininkai Lietuvoje rengiamose varžybose gali rungtyniauti ir individualiai. Sportininkai, vykstantys į užsienio varžybas, privalo priklausyti klubui, kuris yra LJTF narys.

Sportininkai atvykę į varžybas turi turėti gydytojo išduotą pažymą apie sveikatos būklę, galiojančią sportininko licenciją ir būti už ją sumokėję ne vėliau kaip 3 kalendorinės dienos iki varžybų. Priešingu atveju sportininkas varžybų metu privalo įsigyti vienkartinę licenciją.

Dalyvių atstovavimas komandai nustatomas pagal komandinę paraišką, patvirtintą komandos vadovo. Sportininkas kalendoriniais metais gali keisti komandą tik vieną kartą esant rimtai priežasčiai (pakeitus gyv. vietą, išvykus mokytis, ir kt.).

Jaunučių amžius nuo datos, kai sukanka 13 m. ir visus kalendorinius metus, kai sukanka 16 metų (pagal kalendorinius metus, gimę 2004 m. ir jaunesni). Ši amžiaus grupė taikoma tik Lietuvos jaunučių klasikinės štangos spaudimo čempionatui.

Jaunių amžius nuo datos, kai sukanka 13 m. ir visus kalendorinius metus, kai sukanka 18 metų (pagal kalendorinius metus, gimę 2002 m. ir jaunesni).

Jaunimo varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 14 m. ir visus kalendorinius metus, kai sukanka 23 metai (pagal kalendorinius metus gimę 1997 m. ir jaunesni).

Veteranų varžybose dalyvauja sportininkai, kuriems kalendoriniais metais sukanka 40 metų (antra grupė 50 metų, trečia grupė 60 metų, ketvirta grupė 70 m.) nuo sausio 1 d. kai sukanka amžius.

Varžybose gali dalyvauti fiziniai asmenys, pateikę asmens dokumentą, sumokėję starto mokestį, anti dopingo mokestį ir pasirašę antidopingo sutartį bei turinys galiojančią sportininko licenciją.

Varžybose, kuriose tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, jie paskirstomi pagal amžių – jaunių iki 18 m., jaunimo iki 23 m., suaugusių iki 39 m., veteranų virš 40 m. (amžiaus grupės nustatomos pagal IPF taisykles). Sportininkas, kuris gali dalyvauti keliose amžiaus grupėse, pasirenka, kurioje amžiaus grupėje varžytis, ir apdovanojimą gauna toje amžiaus grupėje. Jei sportininkas nori dalyvauti dviejose amžiaus grupėse, tai jis gali padaryti sumokėjęs mokesčius ir startavęs kiekvienoje grupėje.

Už viešą nepagarbos demonstravimą jėgos trikovės sportui ar Lietuvos jėgos trikovės federacijai sportininkams gali būti taikomos sankcijos nuo įspėjimo iki diskvalifikavimo iš varžybų.

VI. Komandinė įskaita

Varžybos organizuojamos pagal tarptautines jėgos trikovės taisykles. Komandinės įskaitos skaičiuojamos vyrų ir moterų grupėse atskirai. Sumuojant komandinius rezultatus varžybose įskaitomi penki geriausi rezultatai vyrų komandinėje įskaitoje ir penki geriausi rezultatai moterų komandinėje įskaitoje. Surinkus vienodą taškų sumą, lemia aukštesnių vietų skaičius. Jei surenkama vienoda taškų suma ir vienodos užimtos vietos, lemia taškų suma pagal IPF koeficientą. Maksimalus komandos narių skaičius – 11 sportininkų. Vienoje svorio kategorijoje įskaitoje gali dalyvauti daugiausiai du dalyviai iš vienos komandos, kurie nustatomi pagal geriausią varžybų rezultatą. Įskaitiniai taškai duodami taip: I vieta – 12 tšk., II vieta – 9 tšk., III vieta – 8 tšk., IV vieta – 7 tšk., ir t.t. X vieta – 1 tšk. Visos po jos einančios vietos duoda po vieną tašką.

Štangos spaudimo gulomis varžybose rekordai fiksuojami atskirai nuo trikovės varžybų. Trikovės varžybose pasiektas štangos spaudimo rekordas fiksuojamas ir kaip štangos spaudimo rekordas.

Lietuvos jėgos trikovės ir Lietuvos štangos spaudimo čempionatuose komandiniai taškai skaičiuojami tik įvykdžius kvalifikacinius normatyvus:
• Jauniams, jaunimui ir veteranams – normatyvo įvykdymo reikalavimas nekeliamas
• Suaugusiems – III kategorijos normatyvas

Lietuvos taurės varžybose komandiniai taškai skaičiuojami tik įvykdžius III kategorijos kvalifikacinius normatyvus.

Turnyrų organizatoriams paliekama teisė patiems spręsti dėl reikalavimų kvalifikaciniam normatyvui.

Komandinė įskaita varžybose, kuriose tuo pačiu metu dalyvauja kelių amžiaus grupių sportininkai, vykdoma skirtingose amžiaus grupėse.

VII. Finansavimas

Komandos išlaidas dengia siunčianti organizacija. Visi varžybų dalyviai moka starto mokestį bei mokestį už dopingo kontrolę. Starto mokestis lieka varžybų organizatoriui, antidopingo mokestis bei visos baudos mokamos LJTF.

Visi varžybų dalyviai, norintys dalyvauti LJTF organizuojamose varžybose, privalo įsigyti licenciją, kuri galioja 12 mėnesių nuo jos įsigijimo datos.
Komanda, norinti sumokėti starto mokesčius pavedimu, turi apie tai pažymėti pateikdama paraišką (ne vėliau kaip 3 dienos iki varžybų pradžios).

Techninio komiteto išlaidoms varžybų organizatorius skiria 100 EUR, kai dalyvių skaičius yra šimtas dalyvių ir mažiau. Tuo atveju, jei dalyvių skaičius yra daugiau nei vienas šimtas, tai varžybų organizatorius skiria papildomai po vieną eurą už kiekvieną sportininką, viršijantį šimtą.

VIII. Apdovanojimas

Pagal bendrus varžybų nugalėtojų apdovanojimo nuostatus ir pagal sutartis su rėmėjais.

Federacija įsipareigoja pateikti diplomus pageidaujant organizatoriui ne vėliau kaip 30 dienų iki varžybų dienos.

Pirmos trys vietos kiekvienoje svorio kategorijoje apdovanojamos medaliais arba taurėmis ir diplomais bei rėmėjų ir organizatorių įsteigtais prizais.

Visose LJTF varžybose trys pirmos komandinės vietos apdovanojamos taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais.

Apdovanojamas sportininkas turi dėvėti tvarkingą sportinę aprangą. Priešingu atvejus nebus apdovanojamas.

Absoliučioje įskaitoje rezultatai skaičiuojami pagal IPF koeficientą. Absoliučioje įskaitoje apdovanojami ne mažiau kaip trys moterys ir ne mažiau kaip trys vyrai taurėmis ir organizatorių bei rėmėjų įsteigtais prizais kiekvienoje amžiaus grupėje.

IX. Paraiškos

Galutinė komandinė registracija (paraiškos forma) el. paštu pateikiama generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip nurodyta kvietime į varžybas. Paraiškoje nurodomi sportininkų vardai, pavardės, gimimo metai, svorio kategorijos, amžiaus grupės ir komandos teisėjai.
Nepateikus registracijos laiku starto mokestis didinamas 50%.
Sportininkai gali keisti svorio kategoriją likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki varžybų dienos.
Likus mažiau nei 3 kalendorinėms dienoms iki varžybų sportininkas, keičiantis svorio kategoriją, moka papildomą 50 proc. startinio mokesčio sumą.

Už paraiškos pateikimą atsako komandos vadovas.

Komandai (trys ir daugiau sportininkų) neturinčiai teisėjo, komandinėje įskaitoje anuliuojamas geriausias sportininko rezultatas.

Sportininkai, užsiregistravę į varžybas, privalo apie savo nedalyvavimą pranešti raštu likus ne mažiau nei 1 kalendorinei dienai iki varžybų pradžios varžybų registraciją vykdančiam asmeniui.
Iki nurodyto termino apie savo neatvykimą nepranešęs sportininkas, išskyrus force majore atvejus, kuriuos sportininkas privalo pagrįsti dokumentais, moka startinio mokesčio dydžio baudą LJTF. Šios baudos nesumokėjęs sportininkas, neregistruojamas jokioms kitoms varžyboms.
Registracija ir registracijos atšaukimas vyksta per generalinį sekretorių.

Varžybų direktorius yra varžybų organizatorius, kuris numato varžybų tvarkaraštį ir pravedimo tvarką.

X. Teisėjavimas

Teisėjavimą vykdo LJTF techninis komitetas.

Moteris sportininkes sveria tik teisėjos moterys. Jei trūksta teisėjų moterų, tai svėrimą gali padėti atlikti ir moteris, neturinti teisėjos kvalifikacijos.

Sportininkams suteikiamas loterijos numeris, kuris naudojamas sportininkams užsakius tokį patį svorį nustatant jų eiliškumą tokia tvarka: anksčiausiai užsiregistravę sportininkai gauna vėliausią numerį.

Žiuri sudaro trys Techninio komiteto paskirti pirmos nacionalinės arba tarptautinės kategorijos teisėjai. Visus varžybų metu ant pakylos iškilusius klausimus sprendžia žiuri, o, jai nesant, varžybų vyriausias teisėjas. Varžybų metu iškilusius organizacinius klausimus sprendžia Techninis komitetas ir varžybų vyr. Teisėjas bei organizatorių atstovas.

LJTF Vykdomasis komitetas

Komandinė paraiška

Privacy Preference Center

Strictly Necessary

These cookies are essential for websites built on Wordpress to perform their basic functions. These include those required to allow registered users to authenticate and perform account related functions.

wordpress_test_cookie, wordpress_{hash}, wordpress_logged_in_{hash}, wp-settings-{user_id}, wp_sharing_{id}

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?