22
Spa
2017

Kvietimas į X-ąsias Lietuvos jėgos trikovės taurės varžybas Kaune

By LJTF 0

taure2017

K V I E T I M A S

LIETUVOS JĖGOS TRIKOVĖS TAURĖS VARŽYBOS 2017

FINALINĖS NOMINACIJOS

Varžybų tvarkaraštis [pakeistas]

Teisėjų dėmesiui

Varžybas organizuoja Lietuvos jėgos trikovės federacija kartu su VšĮ „Jėgos sporto šakų centras“, Kaunas organizatorius Raimundas Linkauskas, Tel. +370 650 55550

V i e t a

Kaunas, Naglio g. 4, „Kaustos“ sporto salė

L a i k a s

Lapkričio 25 d. Svėrimas 08:00 – 09:30
Varžybų pradžia 10:00
Lapkričio 26 d. Svėrimas 09:00 – 10:30
Varžybų pradžia 11:00

V a r ž y b ų  f o r m a t a s

Sumuojant komandinius rezultatus varžybose įskaitomi šeši geriausi rezultatai (tame tarpe ir viena moteris). Varžybos individualios – komandinės.
Svorio kategorijos moterų grupėje: 57, 63, 72, +72 kg.
Svorio kategorijos vyrų grupėje: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, +120 kg.

A p d o v a n o j i m a i

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis, diplomais ir rėmėjų įsteigtais prizais. Penki absoliučiai geriausiai pasirodę sportininkai ir trys sportininkės apdovanojami trofėjais ir rėmėjų įsteigtais prizais. Sporto klubai nugalėtojai apdovanojami taurėmis. Kiekvienas varžybų dalyvis apdovanojamas daiktine dovana.

R e g i s t r a c i j a

Sportininkų registracija iki 2017 m. lapkričio 14 d. Regitracijos paraiškas siųsti LJTF techniniui komitetui el. adresu
djzann@gmail.com Starto mokestis 15€, laiku neužsiregistravusiems iki nurodytos datos – 20€. Pagal dalyvių skaičių po registracijos bus nuspręsta ar varžybos vyks dvi ar vieną dieną. Nakvynė individualus susitarimas su organizatoriais.

VARŽYBOS ORGANIZUOJAMOS PAGAL TARPTAUTINES JĖGOS TRIKOVĖS FEDERACIJOS (IPF) TAISYKLES IR LJTF 2017 VARŽYBŲPRAVEDIMO NUOSTATUS.

INFORMACIJA TELEFONU:
LJTF Prezidentas Raimundas Linkauskas +370 650 55550
Žanas Amosovas +370 613 20872

ljtf-logo

logo-ipf epf_european_powerlifting_federation

Komentarai