rekordaiKad pamatytumėte norimus rekordus, lentelės viršuje esančių filtrų pagalba pasirinkite lytį, amžiaus grupę, veiksmą, svorio kategoriją – lentelė sugeneruojama automatiškai pagal pasirinktus parametrus. Filtrai veikia daugybe pjūvių, todėl galite sugeneruoti rekordų lenteles įvairiausiais parametrais. Visi vieno filtro rekordai (pvz.: visų veiksmų arba visų amžiaus grupių) bus rodomi arba kai pasirenkami visi veiksmai, arba kai nepasirenkamas nė vienas. Taip pat virš lentelės dešinėje pusėje esančio „Columns“ pasirinkimų pagalba galite nustatyti, kuriuos duomenų stulpelius norite matyti, o kuriuos paslėpti.

*JT – Jėgos trikovė

KJT – Klasikinė jėgos trikovė

ŠS – Štangos spaudimas

KŠS – Klasikinis štangos spaudimas