ANTIDOPINGAS

wada

Lietuvos jėgos trikovės federacija (LJTF) yra  Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) narė, todėl visiems federacijos nariams, galioja WADA taisyklės dėl dopingo vartojimo.

Lietuvos jėgos trikovės federacija griežtai pasisako prieš bet kokios formos dopingo vartojimą ir pabrėžia, kad tai nebus toleruojama.

2017 metais, atsitiktine tvarka, be išankstinio įspėjimo, bus pasirinktos varžybos, kuriose bus tikrinami sportininkai dėl dopingo vartojimo. Primename, kad tuo atveju, kai dopingo testas yra teigiamas, sportininkui gresia diskvalifikacija iki 4 metų nuo visų varžybų bei iki 2000 € bauda.

Naudinga informacija

DRAUDŽIAMASIS SĄRAŠAS (įsigaliojo nuo 2017 metų sausio 1 d.)

Tarptautinės jėgos trikovės federacijos (IPF) Konstitucijos 14.9 straipsnis:
Bet kuris sportininkas, treneris, teisėjas ar federacijos narys, kuris varžysis arba dalyvaus tarptautinėse jėgos trikovės ar štangos spaudimo varžybose, kurios nėra organizuojamos, sankcionuotos ar patvirtintos Tarptautinės jėgos trikovės federacijos, negalės dalyvauti jokiose tarptautinėse ar regioninėse IPF (ir jos federacijų-narių) varžybose 12 mėnesių nuo varžybų, nepripažįstamų IPF.

Šiame puslapyje galite pasitikrinti, ar medikamentai yra draudžiamų vartoti medžiagų sąraše: Medikamentų paieška

PRANEŠIMAI

Arvydas Mišeikis diskvalifuojamas ketveriems metams už antidopingo taisyklių pažeidimą

2016 m. lapkričio 26 d. Latvijos antidopingo agentūros per Latvijos klasikinės jėgos trikovės čempionatą iš Arvydo Mišeikio paimtas mėginys buvo teigiamas. Remiantis tyrimo medžiaga, Pasauliniu antidopingo kodeksu, Lietuvos antidopingo agentūros taisyklėmis bei IPF rekomendacijomis, sportininkas nušalinamas nuo visų varžybų ketveriems metams. Diskvalifikacijos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo mėginio paėmimo datos.

Dopingo kontrolės procedūros video:

IPF Antidopingas

logo-ipf

EPF Antidopingas

epf_european_powerlifting_federation

WADA

logo_en2x

Lietuvos Antidopingo agentūra

logo